baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

CHOIR IN MOTION 
Serdecznie zapraszmamy na I Festiwal Muzyki Chóralnej CHOIR IN MOTION. 
 

 

I Festiwal Muzyki Chóralnej „Choir in motion” odbył się 12 maja 2018 r. w Łodzi. Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” w Łodzi wraz z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. 

 

 

 

FESTIWAL CHOIR IN MOTION PATRONATEM HONOROWYM OBJĘŁA

PREZYDENT MIASTA ŁODZI HANNA ZDANOWSKA.

 

 

 

Formuła festiwalu jest pomysłem oryginalnym i wyjątkowym w swoim charakterze w Polsce. Festiwal ma na celu propagowanie muzyki popularnej, rozrywkowej, filmowej, musicalowej, jazzowej oraz muzyki świeckiej kompozytorów XX i XXI wieku, zarówno kompozycji autorskich jak i opracowań na chóry utworów przeznaczonych w wersji pierwotnej na inne podmioty wykonawcze.

Ważną cechą części prezentacji (lub jej całości) chórów i zespołów wokalnych będzie zaprezentowanie elementów choreografii i ruchu scenicznego adekwatnego do treści i przesłania wykonywanych utworów.

Jury konkursu:

Prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – przewodnicząca jury

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

oraz członkowie jury:

Profesor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dr hab. Piotr Jańczak

Krzysztof Kozłowski – chórmistrz, pedagog

Dr Jacek Owczarek - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.


Kierownik artystyczny konkursu: Profesor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dr hab. Jerzy Rachubiński.

Kierownik organizacyjny: Małgorzata Ircha.  

 

Podczas Koncertu Festiwalowego Zespół HAPPY OLD BOYS zachwycił kunsztem, energią i wspaniałą atmosferą. Happy Old Boys to zespół jazzu tradycyjnego składający się z muzyków o bogatym doświadczeniu zawodowym. Wrażliwość muzyczna, doskonała technika gry, umiejętność improwizacji oraz wielka pasja z jaką od lat rozwijają swoją działalność artystyczną, niewątpliwie stanowią o atrakcyjności zespołu.  Ich repertuar jest rozległy i obejmuje najpopularniejsze kompozycje jazzu nowoorleańskiego. Dixielandowe brzmienie Old Boys'ów jest niezwykle gorąco przyjmowane przez publiczność, która żywiołowo reaguje w trakcie koncertów odbywających się w kraju i za granicą. Zespół występował w Teatrze Wielkim w Łodzi, Teatrze Muzycznym, realizował nagrania dla regionalnej TVP, jest również laureatem konkursów krajowych. Jazz tradycyjny, który wykonują, jest zjawiskiem posiadającym swój niezwykły uniwersalizm, polegający na ciągłej nim fascynacji różnych pokoleń.

 

W wielką przyjemnością przedstawiamy protokół z obrad Jury I Festiwalu Muzyki Chóralnej Choir in Motion.

Łódź, dnia 12 maja 2018r.

Chóry wystąpiły w następujących kategoriach: 

Kategoria B – chóry młodzieżowe

Kategoria C – zespoły wokalne dorosłych (do 12 osób)

Kategoria D – chóry młodzieżowe (od 13 do 24 osób)

Kategoria E – chóry duże dorosłych (powyżej 25 osób)

 

Jury oceniało poszczególne występy wg przyjętych kryteriów: 

– emisja głosu i walory brzmieniowe,

– intonacja, precyzja rytmiczna, zróżnicowanie dynamiczne, dokładność artykulacyjna,

– operowanie środkami wyrazu (mimika, gest, ruch),

– adekwatność  zastosowania środków choreograficznych do treści muzyki,

– sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej,

– wyraz artystyczny, emocjonalność przekazu, kontakt z publicznością.

Jury przyznało nagrody odpowiednie do uzyskanej przez chóry punktacji.

 

Nagroda Główna Grand Prix dla najlepszego chóru Festiwalu oraz nagrody w kategoriach, odpowiednio za uzyskanie punktacji 90 – 100 pkt. Złoty Dyplom, 75 – 89 pkt., Srebrny Dyplom,  60 – 74 pkt. Brązowy Dyplom.

 

Po wysłuchaniu siedmiu zespołów w konkursie, jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Grand Prix

I Festiwalu Muzyki Chóralnej Choir in Motion otrzymuje:

Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum novum” z Wodzisławia Śląskiego

dyrygent – Emilia Kopiec

 

Kategoria B

Złoty Dyplom – 97 pkt.

Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum novum” z Wodzisławia Śląskiego

dyrygent – Emilia Kopiec

 

Kategoria C 

Złoty Dyplom – 96 pkt.

Chór Sound e-mission  z Łodzi

dyrygent – Justyna Przytulska

 

Złoty Dyplom – 95 pkt.

The Singing Heads z Łodzi

dyrygent – Mariusz Lewy

 

Kategoria E 

Złoty Dyplom – 91 pkt.

Chór „Jubilus” Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego z Warszawy

dyrygent – Krystyna Stańczak-Pałyga

 

Złoty Dyplom – 90 pkt.

Chór Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

dyrygent – Adrianna Żołnierczuk

 

Kategoria D 

Srebrny Dyplom – 80 pkt.

Chór Kameralny Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Łodzi

dyrygent – Magdalena Szymańska

 

Brązowy Dyplom – 72 pkt.

Chór „Con passione” przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

dyrygent – Bela Krynicka

 

Jury przyznało również nagrody dodatkowe: 

Nagrodę za najlepszy ruch sceniczny występu otrzymały dwa zespoły: 

Chór Sound e-mission  z Łodzi

dyrygent – Justyna Przytulska 

Chór „Jubilus” Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego z Warszawy

dyrygent – Krystyna Stańczak-Pałyga

 

Nagrodę za najlepszą choreografię występu otrzymał: 

Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum novum” z Wodzisławia Śląskiego

dyrygent – Emilia Kopiec

 

Nagrodę specjalną za aranżacje prezentowanych utworów otrzymał:

Mariusz Lewy – dyrygent zespołu The Singing Heads z Łodzi;

 

Nagrodę specjalną za najlepszą postać sceniczną w utworze „The lion sleeps tonight” otrzymała:

Kamila Musiolik z Młodzieżowego Chóru Miejskiego  „Canticum novum” z Wodzisławia Śląskiego; 

 

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom prezentacji poszczególnych chórów i zespołów. 

Protokół sporządziła: Prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos - przewodnicząca Jury