baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

podsumowanie działalności chóru w roku jubileuszowym 130. lecia 
 
 

Rok 2016 to dla Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA to rok JUBILEUSZOWY 130. lecie istnienia chóru. Przedstawiamy podsumowanie naszej działalności w 2016 roku. 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2016 ROKU

05.01.2016r

pierwsza próba chóru w NOWYM ROKU -2016. !!!

Próba generalna przed koncertem kolęd w archikatedrze łódzkiej prowadzona przez kierownika artystycznego stowarzyszenia i dyrygenta chóru HARMONIA – dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

 

06.01.2016 r.

Bazylika Archikatedralna im. Św. St. Kostki; Święto Trzech Króli( Objawienia Pańskiego)w Łodzi, ul. Piotrkowska 265. KONCERT NOWOROCZNY chóru Stow. Śpiewaczego HARMONIA, przy współudziale Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej. Chórami dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

 

10.01.2016 r.

WYGIEŁZÓW - kościół parafialny pw Nawrócenia Św. Pawła i Nawiedzenia Maryi Panny.

KONCERT KOLĘDOWY pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Chór został mile przywitany i zapowiedziany przez ks.proboszcza Stanisława Wrońskiego. Ten piękny, modrzewiowy kościółek będzie obchodził w czerwcu 2016 r. 220 lecie swojego istnienia. I właśnie z tej okazji chór został zaproszony przez ks. proboszcza do udziału w uroczystej mszy świętej, która odbędzie się dnia 05.06 2016 r. Dziękujemy zazaproszenie, z przyjemnością znów tam zaśpiewamy.

 

16.01.2016 r.

Noworoczna wizyta duszpasterska ks.b-pa Adama Lepyw siedzibie stowarzyszenia. Spotkanie„Opłatkowe”.

Ks. b-p archidiecezji łódzkiej Adam Lepa przybył do siedziby stowarzyszenia

w asyście ks. prałata Tadeusza Webera – proboszcza parafii MBZ w Łodzi. Dostojnych gości zradością przywitał zarząd i członkowie stowarzyszenia.

Na uroczystym spotkaniu OPŁATKOWYM byli obecni także zaproszeni

goście: 

Jolanta Chełmińska -wojewoda łódzki ( w latach 2007- 2015)

Elżbieta Jankowska- była posłanka do Sejmu RP i honorowa przew. Ligi Kobiet Polskich, państwo Kamieńscy – z redakcji gazety „ Niedziela”region łódzki oraz: 

zaproszeni członkowie honorowi,wspierający, sympatycy is ponsorzy.

Gościliśmy również przedstawiciele Akademickiego Chóru PŁ –M. i A. Kwaszewscy.

Podczas części oficjalnej chór zaprezentował krótki koncert kolędowy pod zastępczym kierunkiem kolegi. Wł. Orzechowskiego. ( z powodu obowiązków zawodowych dyrygent –dr hab. Jerzy Rachubiński nie mógł uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym.)

 

26.01.2016 r.

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA. Omawiano sprawy organizacyjne jubileuszu 130 – lecia stowarzyszenia. Ustalono wstępnie datę walnego zgromadzenia sprawozd. za rok 2015 r.na dzień 19.03.2016 r.

 

Luty 2016 r.

Chór pracuje nad repertuarem koncertu jubileuszowego;

TE DEUM-F.J. Haydn

oraz;

1.Cantate Domino - G. O. Pitoni

2. Alleluia. Ave Maria gratia plena -G. G. Gorczycki

3. Miejcie nadzieję - Z. Preisner,opr. J. Rachubiński

4. Modlitwa do Bogarodzicy - J. Świder

5. Taki kraj - Z. Raj,opr. J. Rachubiński

6. Moja piosenka - J.Świder

7. Ave Maria - J. Arcadelt

8.The Lord bless you and keep you - Lutkin

9. Pieśń wojenna

10. Ej dziewczyno

11. Prząśniczka

12. Wenn der wessie Flider wieder bluht

13. La Spagnola

14. Siyahamba

 

09.02.2016 r.

Ostatni dzień karnawału !!! OSTATKI w HARMONII !!! ( pan prof. nieobecny z powodu choroby)

 

18.02.2016 r.

-Święto w HARMONII!!!

90 – te urodziny seniora w głosie tenorowym - WALENTEGO KAŁUŻNEGO!

-wieloletniego, zasłużonego i honorowego członka stowarzyszenia.

 

23 i 25 lutego 2016r

FERIEZ IMOWE –odpoczywamy!!!

26.02.2015 r.

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA.

Omawianie spraw organizacyjnych związanych z jubileuszem i walnym.

 

21.03.2015 r.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia za rok 2015.

 

01.03.2016 r.

podczas próby chóru pracujemy nad repertuarem koncertu jubileuszowego 130 – lecia stowarzyszenia.

 

10.03.2016 r.

Przed próbą chóru zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA

 

Przygotowanie materiałów do Walnego Zgromadzenia na dzień 19.03.2016 r.

 

13.03.2016 r.

Bazylika Archikatedralna Łódzka pw. Św. Stanisława Kostki.

Na zaproszenie prezes stowarzyszenia Małgorzaty Irchy, chór HARMONIA uczestniczy we mszy świętej w intencji 25 - rocznicy śmierci jej ojca- Jerzego Irchy. Pan Jerzy Ircha był wieloletnim chórzystą i zasłużonym prezesem stowarzyszenia w latach  1963-1991. Otrzymał również tytuł prezesa honorowego stowarzyszenia.

 

 

19.03.2016 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności stowarzyszenia w roku 2015 protokół z zebrania – do wglądu w zarządzie.

 

23.03.2016 r.

Cmentarz Katolicki – ul. Szczecińska w Łodzi. Udział członków stowarzyszenia w uroczystości ostatniego pożegnania śp. pani Stanisławy Rachubińskiej – matki dyrygenta chóru HARMONIA Jerzego Rachubińskiego.

 

27-28. 03. 2016 r.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE !!!!

 

KWIECIEŃ – 2016 r.

pracujemy nad repertuarem Koncertu Galowego 130-lecia w FŁ.

 

19.04.2016 r.

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA

 

 

28.04.2016 r.

próba chóru - opis wydarzeń na próbie:

- chór HARMONIA otrzymał zaproszenie na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego naszych przyjaciół z Akademickiego chóru Politechniki Łódzkiej – Joanny Lesiak i MichałaStasiaka, który odbędzie sięw dniu 27 maja 2016 r. o godz. 14:30,

w Urz. Stanu Cywilnego Łódź - Górnaprzy ul. Pabianickiej 2

Młoda para osobiście zwróciła się z zaproszeniem do naszego zespołu i dyrygenta.

W tym samym dniu o godz.15;15, ( również wUrz.Łódź –Górna) – ślub pani

Katarzyny Darmach – zaprzyjaźnionej ze stowarzyszeniem, od której chór otrzymał już wcześniej zaproszenie.

– składamy życzenia imieninowe dyrygentowi Jerzemu Rachubińskiemu. Śpiewamy tradycyjnie STO LATna stojąco ! Wręczamy kwiaty i butelkę szampana!

-składamy życzenia również innym solenizantom: Wojciechowi Nikodemskiemu,Wojciechowi Fortunie, Jerzemu Szymczyńskiemu.

- na próbę przyszła pani Beata Wiśniewska – Piętka, która będzie

akompaniowała naszemu zespołowi podczas wykonywania „Te Deum”- F.J Heydna na koncercie galowym 130 – lecia stowarzyszenia w Ł. ( 22.05.2016 r.)

 

 

MAJ 2016 r.

Pracujemy nad repertuarem Koncertu Jubileuszowego w FŁ.

 

12.05.2016 r.

Zebranie zarządu stowarzyszenia poświęcone sprawom organizacyjnym koncertu jubileuszowego w FŁoraz dokładnym omówieniem programu koncertu.

 

21.05.2016r.

Próba generalna przed Koncertem Galowym130-Lecia.

 

22.05.2016 r. -niedziela

FILHARMONIAŁÓDZKAim.Artura Rubinsteina

KONCERT JUBILEUSZOWY 130 -Leciastowarzyszenia

Częśc I

Chór HARMONIA wszedł na scenę, następnie dyrygent – dr hab. Jerzy Rachubiński przywitał publiczność. Chór HARMONIA rozpoczął uroczystość od zaprezentowania kompozycji F.J. Haydna -Te DeumLaudamus ( 1800r.)

- akompaniament fortepianowy Beata Wiśniewska-Piętka

Publiczność podziękowała brawami i owacjami na stojąco.

 

Następnie, poczet sztandarowyw składzie 3 członków stowarzyszenia: Jan Karol Jóźwiak, Magdalena Pacholska i Agnieszka Żak – uroczyście wprowadził sztandar stowarzyszenia. Hymn GAUDE MATER POLONIArozpoczął część oficjalną uroczystości.

Prezes Małgorzata Ircha powitała publiczność, wyrażając swoją radość, że możemy razem świętować w tak znakomitym gronie osób przybyłych z różnych środowisk regionu łódzkiego oraz przekazała publiczności, że jubileusz 130 lecia stowarzyszenia został objęty patronatem: patronat honorowy; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Kultury i Dz. Narodowego - prof. dr. hab. Piotr Gliński, Wojewoda Łódzki-Zbigniew Rau, Marszałek Woj. Łódzkiego -Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi -Hanna Zdanowska.

Patronat medialny:Radio-Łódź, TVP 3Łódź, Współpraca: Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina Współpraca Redakcyjna RMF Classic

 

Potemp rzystąpiono do ceremonii wręczania medali i odznaczeń;

I tak, jako pierwszy do odznaczenia został poproszony pan dr hab.Jerzy Rachubiński – dyrygent chóru HARMONIA w Łodzi ( od 25 lat), który za swoje zasługi został odznaczony Brązowym Medalem„GLORIA ARTIS ”. Medal ten, przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Następnie,odznaką„ Zasłużonydla Kultury Polskiej „zostali odznaczeni :

Barbara Gralewska,Renata Księżopolska, Krystyna Kin,Helena Słupiska, Michał Jędrzejowski, GrzegorzWilgocki. Odznakę tęprzyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególniewyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury polskiej.

 

Medale i odznaczenia, które zostałynadane w/w osobom przezMinistra Kultury i Dziedzictwa NarodowegowręczałpanZbigniewNatkowski-Dyr. Biura Wojewody Łódzkiegoupoważnionydotej czynnościprzez WojewodęŁódzkiego.

 

Kol. Jolanta Kaliszewskai Karol Stasiński-wręczyli pamiątkowe medale

130- lecia stowarzyszenia osobom, które mają za sobą co najmniej 15 lat czynnego członkostwa w stowarzyszeniu. Medale okolicznościowe otrzymali::

Bas:Jedrzejewski Michał, Stasiński Karol, Zieliński Stanisław

Tenor: Walenty Kałużny

Alt: Gławenda Halina, Gralewska Barbara, Księżopolska Renata, Pełka Halina,

Słupiska Helena.

Sopran: Borowska Bożena, Ircha Małgorzata, Kaliszewska Jolanta, Kamieńska Ewa, Kin Krystyna, Rachubińska Katarzyna, Sztendel Jadwiga,Szychowska Anna. Leokadia i Leszek Stańczuk, ZdzisławaiKarol Jóźwiak,Maria Dziamara.

Prezes stowarzyszenia - Małgorzata Ircha zwróciła się do sponsorów i darczyńców z podziękowaniami dla każdego z osobna:Fabryka Rajstop ADRIAN, Firma ZIMNY, Firma Badylarz , WojPolGroup ,EMPIR, Małgorzata Rosołowska - Pomorska, Jan Karol Jóźwiak.

Podziękowania otrzyali również:

Elżbieta Jankowska – była posłanka na Sejm RP, państwoKaczmarkowie, RyszardBonisławski, Olga Rzepecka.

W kolejnej odsłonie uroczystości chór przyjmował gratulacje i życzenia odgości przybyłych na koncert jubileuszowy, w tym od innych łódzkich chórów.

Po zakończeniu części oficjalnej- sztandar wyprowadzono.

Po 15 minutowej przerwie rozpoczęła się część II –Koncert Chóralnya'capella, pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Prowadzenie - mgrMaja Skoblewska.

Nasz koncert jubileuszowy był reklamowany plakatem umieszczonym w oknie szklanej ściany budynku FŁ.

Po koncercie w FŁ. odbył się bankiet dla członków stowarzyszenia i zaproszonych gości w restauracji SAVOY, ul. Gen. R. Traugutta 6 w Łodzi. Tam, wzniesiono toast jubileuszowy przy ogromnym torcie truskawkowym !!

 

27.05.2016 r.

Udział chóru w dwóch uroczystościach zawarcia zw. małżeńskiego

w USC Łódź-Górna.

ChórHARMONIA- nazaproszenie członkówAkademickiego Chóru Politechniki

Łódzkiej kol. Joanny Lesiak i Michała Stasiaka uświetnia ceremonię zawarcia przez nich zw. małżeńskiego w USC Łódź-Górna. Wraz z naszym zespołem śpiewał Chór Akademicki PŁ. Dyrygowała - pani Beata Pielesiak.

Nieco później – o godz 15;15,w tym samym miejscu, chór HARMONIA uczestniczy w uroczystości zawarcia zw. małżeńskiego pani Katarzyny Darmach i Włodzimierza Pucha.

Na prośbę p. prezes M. Irchy, członkowie chóru akademickiego, po pierwszej ceremonii dołączyli do naszego zespołu, aby zaśpiewać wspólnie po raz drugi, za co bardzo dziękujemy. Dyrygowała również pani Beata Pielesiak.

 

02.06.2016 r.

Zebranie zarządu stowarzyszenia - podsumowaniu kosztów związanych z obchodami jubileuszu 130 lecia stowarzyszenia

 

05.06.2016 r.

SanktuariumMatki Bożej Zwycięskiejw Łodzi.

Na zaproszenie proboszcza parafii MBZ. w Łodzi ks. prałata Tadeusza Webera

chór HARMONIA uświetnił swym śpiewem uroczystą mszę świętą dla uczczenia

90 – lecia erygowania parafii. Eucharystii przewodniczył metropolita łódzki

ks. bp. Marek Jędraszewski. On też, dokonał ceremonii uroczystego poświęcenia

nowego ołtarza w prezbiterium kościoła. Potem odsłonił tablicę wmurowaną w bocznej nawie kościoła, która upamiętnia postać ks. Dominika Kaczyńskiego( ur. VIII 1886r.) - budowniczego kościoła, inicjatora pierwszej pielgrzymki łodzian na Jasną Górę.

Ks. Dominik Kaczyński zginął za wiarę w obozie wojennym w Dachu w roku 1942.

W podziękowaniu za udział we mszy św. ks. proboszcz Tadeusz Weber zaprosił chór na wspaniały poczęstunek.

 

 

09.06.2016 r.

Kierownik artystyczny dr hab. Jerzy Rachubiński przyniósł partyturę utworu, który wejdzie do stałego repertuaru naszego zespołu:

Ave Regina Caelorum - kompozytora polskiego - Tadeusza Paciorkiewicza. (1916-1998)

 

14.06.2016 r.

Kolejna niespodzianka - Kierownik artystyczny dr hab. Jerzy Rachubiński przyniósł partyturę następnego utworu, który włączymy do stałego repertuaru naszego zespołu: Ave Maris Stella( z roku 1976) – norweskiego kompozytora współczesnegoTrond Kverno.

Tego dnia składaliśmy gratulacje prezes Małgorzacie Ircha, która została ponownie wybrana dyrektorem OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi ( na III kadencję) i poinformowała nas o tym z radością. Przyjęła też serdeczne życzenia imieninowe od chóru.

 

 

19.06.2016 r.

Bazylika Archikatedralna w Łodzi – msza święta dla stowarzyszenia w intencji dziękczynienia za jubileusz – 130 lecia stowarzyszenia.

 

28.06.2016 r.

ostatniapróbawsezonieletnim – 2016r.

Pracujemy nad dwoma nowymi utworami: Ave Regina Caelorum

T. Paciorkiewicza oraz:Ave Maria Stalla -norweskiego kompozytoraT. Kverna. 

 

02.07.2016 r.

Spotkanie towarzyskie członków stowarzyszenia w siedzibie na zakończenie sezonu letniego – 2016 r. 

 

 

LIPEC – SIERPIEŃ 2016 - przerwa wakacyjna. (Lipiec / 2016-udział części członków stowarzyszenia w warsztatach chóralnych w Hiszpanii.)

 

30.08.2016 r.

Pierwsza próba po wypoczynku wakacyjnym. Rozpoczęcie sezonu artystycznego jesień/zima - 2016 r.

 

09.09.2016 r.

Udział chóru we mszy świętejw kościele parafialnym pw. Św. Anny przy ul. Rydza Śmigłego 24/26 w Łodzi.

Msza święta odprawiona została w intencji niedawno zmarłego, pana Włodzimierza Samujłło – ojca kol. Elżbiety Barskiej (alt), która zaprosiła członków stowarzyszenia do uświetnienia eucharystii chóralną muzyką sakralną. Chórem dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

 

15.09.2016 r. 19.09.2016 r.

Wyjazd chóruHARMONIA na LITWĘ.

Zakwaterowanie: Hotel EUROPOLIS – w samym centrum Wilna.

Zwiedzanie: WilnoKowno, Ponary, Troki ( zamek),Rejs statkiem.

Opiekun duchowy: ks Tomasz Źwiernik z Zamościa

Chór HARMONIA- pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego zaprezentował Wileńskiej publiczności dwa koncerty muzyki polskiej i patriotycznej.

1.dnia 17.09.2016 r.- w kościele pw.Ducha Świętego w Wilnie

2. dnia 18.09.2016r.- w kościele pw. Wszystkich Świętych w Wilnie

Wyjazd chóru nastąpił z inicjatywy kol. Barbary Gralewskiej, która pilotowała również sprawy organizacyjne samego wyjazdu.

 

24.09.2016 r.

Udział chóru HARMONIA w uroczystości ślubu kościelnego w sanktuarium pw. MBZ w Łodzi,ul. Łąkowej 27. Na zaproszenie kol. HalinySmurzyńskiej,chór HARMONIA uczestniczy w uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa jej córki Edyty z panem Szymonem Kosińskim.

Chór uświetnia uroczystą mszę świętą utworami sakralnymi pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego. Zaraz po uroczystości ślubnej nastąpiła ceremonia chrztu świętego córeczki młodej pary, której rodzice nadali imięMarianna.

 

02.10.2016 r.

Wyjazd chóru do Częstochowy. Udział stowarzyszenia w uroczystej oprawie muzycznej mszy świętej na Jasnej Górze. Z inicjatywy kol. prezes. Małgorzaty Ircha, chór HARMONIA uczestniczył we mszy świętej (święto Matki Bożej Różańcowej), której żywą oprawę muzyczną stanowiły utwory sakralne wykonane przez nasz zespół: O Matko miłościwa, Czego chcesz od nas Panie, Ojcze nasz, Cantate Domino, Niech Pan wam błogosławi. Chórem dyrygował – dr hab. Jerzy Rachubiński.

Msza święta była dla nas eucharystią dziękczynną w intencji jubileuszu

130-leciaistnienia stowarzyszenia.

W drodze powrotnej,zatrzymaliśmy się w miejscowości Gidle( pow. łódzki,

17 km od Radomska), w której znajduje się zespół klasztorny ojców Dominikanów oraz bazylika pw. WNMP. Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej z XVIIw., słynie z cudów maleńkiej 9 cm figurki Matki Bożej Gidelskiej, umieszczonej w złoconym ołtarzu kaplicy bocznej. Legenda mówi, że w 1516r. wyorał ją z ziemi rolnik Czeczek. Wkrótce figurka zasłynęła cudami i w rezultacie sprowadzono ojców Dominikanów, którzy tam się osiedlili,wybudowali świątynię i sprawują nad nią opiekę po dzień dzisiejszy

 

 

 

 

14.10.2016 r.

 

 

Bazylika Archikatedralna w Łodzi pw. Św. Stanisława Kostki.

Udział chóru HARMONIA w oprawie muzycznej uroczystej mszy świętej dla

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Chórem dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

Arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski odprawił mszę świętą dla leśników, podczas której poświęcił sztandar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w7 0 – tą rocznicę jej powstania.

W swej homilii arcybiskup zwrócił uwagę na to, że leśnicy doświadczają szczególnej wolności, poprzez swój zawód i obcowanie z cudami przyrody.

 

16.10.2016 r.

IX- Łódzka Jesień Chóralna im. prof. Henryka Blachy -Sala koncertowa OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Festiwalowy koncert chóralny: IX – edycja cyklicznego festiwalowego przeglądu dorobku chórów z regionu łódzkiego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA oraz dyrekcja OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Festiwal patronatem honorowym objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz WojewodaŁódzki -Zbigniew Rau.

Patronat medialny objęło Radio-Łódź.

Sponsor: ADRIAN w Łodzi– Fabryka Rajstop.

W koncercie wzięło udział 9 zespołów chóralnych z Łodzi i regionu

(Aleksandrów Łódzki, Rzgów, Kutno). Koncert prowadziła mgr Maria Skoblewska. Wszyscy uczestnicyotrzymali od organizatorów pamiątkow estatuetki i dyplomy. Projekt graficzny plakatu festiwalowego wykonała pani Olga Rzepecka

 

03.11.2016 r.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA.

 

06.11.2016 r.

Muzeum Miasta Łodzi – Pałac I.Poznańskiego w Łodzi ul. Ogrodowa 15

 

Koncert Pieśni Polskiej i Patriotycznej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości–narodowe święto niepodległości.

 

12.11.2016 r.

Dom Kultury Strażaka w Szczercowie ul. Mickiewicza 39.

Koncert chóru HARMONIA w ramach: IX -Wieczoru Muzycznego „ Patriotyczna Nuta” pod kierunkiem: dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Organizatorzy: Wójt gminy Szczerców -Krzysztof Kamieniak, Orkiestra Dęta OSP Szczerców, Gminny Ośr. Kultury w Szczercowie.

Wspaniałe przyjęcie chóru przez gospodarzy i przybyłą na koncert publiczność.

Koszty przejazdu chóru sponsorował organizator.

 

19.11.2016 r.

Tradycyjne spotkanie towarzyskie członków stowarzyszenia w siedzibie, z okazji święta patronki chórzystów Św. CECYLII.

 

22.12.2016 r.

Występ kolędowy w RADIO Łódź, ul. Narutowicza 113 w Łodzi. 

Sala im. Henryka Debicha. Chórem dyrygował – dr. hab. Jerzy Rachubiński.

 

25.12.2016 r.

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Udział chóru we mszy świętej w kościele sanktuarium pw. MBZw Łodzi. Po mszy świętej Koncert kolędowy.

 

31.12.2016 r.

BAL SYLWESTROWY w siedzibie stowarzyszenia.