baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA
Termin walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA. 26 marca 2023. 
 

 

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA.

W dniu 26.03.2023 roku (niedziela) o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zamenhofa 32 w Łodzi odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

Obecność obowiązkowa!

Zgodnie z paragrafem 17 Statutu Stowarzyszenia, jeśli 26 03 2023 r.  o godzinie 16:00 nie zbierze się kworum, Walne Zgromadzenie zbierze się tego samego dnia o godzinie 16:30.

 

Statut Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia § 17

"6. Dla ważności Walnego Zgromadzenia kworum wynosi ½ liczby członków Stowarzyszenia 

7. O ile w przewidzianym terminie nie zbierze się kworum, Zarząd zobowiązany jest do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.

8. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w tym samym dniu.

9. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być poinformowani 

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania. 

 

10. W drugim terminie nie wymaga się kworum".

 

 

Z poważaniem

Małgorzata Ircha

Prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”