baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA
Termin walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA.
 

 

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA.

W dniu 06. 06. 2020 roku (sobota) o godzinie 12:00 w sali św. Tomasza w parafii oo. Jezuitów przy ul Sienkiewicza 60 w Łodzi odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Obecność obowiązkowa!

Zgodnie z paragrafem 17 Statutu Stowarzyszenia, jeśli 06. 06. 2020 r. 
o godzinie 12:00 nie zbierze się kworum, Walne Zgromadzenie zbierze się tego samego dnia o godzinie 12:30.

 

(Statut Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia § 17

6. Dla ważności Walnego Zgromadzenia kworum wynosi ½ liczby członków Stowarzyszenia 

7. O ile w przewidzianym terminie nie zbierze się kworum, Zarząd zobowiązany jest do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.

8. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w tym samym dniu.

9. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być poinformowani 

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania. 

10. W drugim terminie nie wymaga się kworum.)

 

 Prosimy o zachowanie środków ostrożności, pozostanie w maseczkach, dezynfekcję rąk.

 

 

Z poważaniem

Małgorzata Ircha

Prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”