baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

WŁADZE
2013 r.
 

PREZES
Małgorzata Ircha
WICEPREZES
Jolanta Kaliszewska
WICEPREZES
Karol Stasiński
 

 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO HARMONIA w Łodzi, nowa kadencja po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2020 r.

 

MALGORZATA IRCHA - prezes

JOLANTA KALISZEWSKA - wiceprezes

KAROL STASIŃSKI - wiceprezes

ELŻBIETA BARSKA - menadżer ds PR i organizacji wyjazdów

BOŻENA BOROWSKA - kronika, z-ca sekretarza

ANDRZEJ DZIEDZIC - inspektor

BARBARA GRALEWSKA - kronika

GRZEGORZ  ŁASEK- gospodarz

WOJCIECH NIKODEMSKI. - gospodarz ( opieka nad nutami)

MAGDALENA PACHOLSKA - sekretarz

HALINA SKROBISZ - gospodyni

HALINA SMURZYŃSKA - skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

HALINA PEŁKA - komisja rewizyjna

WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI - komisja rewizyjna

STANISŁAW ZIELIŃSKI - komisja rewizyjna – przewodniczący

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

ANNA ORZECHOWSKA - przewodnicząca

DANUTA PAWLINA - członek 

BOŻENA BRYCHT - członek