baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

 POŻEGNANIE KOLEGI MICHAŁA JĘDRZEJEWSKIEGO  
 
 

 

 

 

Z wielkim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci naszego kolegi  Michała Jędrzejewskiego  w  dniu 17.10.2023r.

                                

Stowarzyszenie  Śpiewacze  HARMONIA  uczciło   pamięć  kol.  Michała Jędrzejewskiego  ofiarując  swoją   modlitwę  i  czynny  udział  w  pożegnalnej

mszy świętej  oraz  ceremonii  pogrzebowej. 

Podczas  trwania  mszy św.  chór  HARMONIA pod  kierunkiem Kamila Gruszczyńskiego   wykonał  dwa utwory sakralne:

Ubi Caritas  - Ola Gjeilo oraz   O salutaris  hostia – F. Liszt.

Słowa  ostatniego  pożegnania  i  wyrazy  głębokiego  żalu  z  powodu  odejścia  Michała, w imieniu  wszystkich  chórzystów  przekazała  rodzinie    prezes  stowarzyszenia  Małgorzata Ircha.

 

Michał  Jędrzejewski wstąpił do chóru HARMONIA w 1998 roku. Na początku śpiewał w tenorach, później w basach.  Lubił przychodzić na próby wcześniej, aby grać i śpiewać dla koleżanek i kolegów,  i takiego będziemy  pamiętać  i wspominać.

W 2016 roku Michał Jędrzejewski  został odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dz. Narodowego. 

W tym samym roku,  z okazji obchodów jubileuszu 130- Lecia  Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi  Michał Jędrzejewski otrzymał  medal pamiątkowy  w podziękowaniu  za długoletnia aktywną działalność.

Michale dziękujemy, że byłeś z nami, pozostaniesz  na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

          

 

Nie mówimy żegnaj, mówimy  do zobaczenia !!