baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

 
 
     MOTUS  IN SACRIS w Zgierzu  
 

  

 

 

I - Ogólnopolski  Konkurs  Muzyki   Sakralnej MOTUS  IN SACRIS w Zgierzu 

 

 

Konkurs  miał na celu popularyzację  wartościowej historii muzyki sakralnej,  jako doskonałej  modlitwy, w wykonaniu chórów z różnych  regionów Polski.

Organizator: prof. Mariusz Kończak, Aleksandra  Ryłko-Sutowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Patronat honorowy:  JE Ks. Kardynał  Grzegorz Ryś - Arcybiskup Diecezji ódzkiej                        

 

 Przemysław Staniszewski - Prezydent  Miasta Zgierz

 

Dyrektorzy Konkursu: Mariusz Kończal - dyrektor artystyczny Aleksandra Ryłko Sutowicz - dyrektor organizacyjny

 

Bartłomiej Kost  - dyrektor biura organizacyjnego

Partnerzy:  Miasto Zgierz, Parafia farna Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu

 

Przesłuchania  konkursowe   odbyły  się  w  Kościele Parafialnym pw. świętej Katarzyny Aleksandryjskiej  Męczennicy w Zgierzu,  Pl. Jana Pawła II nr 11/13.

 

Chór  HARMONIA   wystąpił  jako drugi w kolejności  o godz. 9:45 prezentując   nast. utwory:

 

 Ubi Caritas - Ola Gjeilo

 

Agnus Dei  - S. Porterfield

O salutaris  - F. liszt

Modlitwa do Bogarodzicy    - J. Świder  sł. K.K. Baczyński

Niech Pan Wam błogosławi - Peter C. Lutkin

Dyrygował  Kamil Gruszczyński

O godz. 19:00 w kościele  Św. Katarzyny w Zgierzu  odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył  ks. bp. Ireneusz Pękalski. Następnie,  nastąpiło  rozdanie  nagród. Festiwal,  prezentujący umiejętności chórów sakralnych z terenu całej Polski oceniało jury w składzie:  prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak,  prof. dr hab. Bernard Mendlik, dr hab. Ewa Robak;

Chóry  oraz zespoły wokalne  za najlepsze prezentacje w swoich kategoriach –

zostały nagrodzone    Złotymi,  Srebrnymi  i  Brązowymi  Dyplomami 

oraz nagrodami specjalnymi.

Każdy z nagrodzonych chórów otrzymał również sympatyczną pamiątkę w postaci pluszowego jeża, zwierzątka,   które  jest symbolem  miasta Zgierza.

 

I-Ogólnopolski  Konkurs  Muzyki  Sakralnej  Motus  In  Sacris  w Zgierzu 

 

 JURY  konkursowe  w składzie:  

prof.  dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - przewodnicząca

oraz członkowie:  prof. dr hab. Bernard  Mendlik, dr hab. Ewa Robak;

 

przyznało  nast.  Dyplomy:

 Brązowy Dyplom

64 punkty - Gminno-parafialny Chór św. Cecylii dyr. Małgorzata Kempczyk-Wiśniewska,   Drzycim

65 punkty - Chór "Con Grazia", dyr. Sebastian Sikora,  Czastary

74 punkty - Parafia NMP Królowej Polski w Łodzi, dyr. Michał Laskowski  z Łodzi

74 punkty - Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia" z  Łodzi,  dyr. Kamil Gruszczyński

Srebrny  Dyplom

75 punktów - Chór Miejski Piotrkowa Trybunalskiego, dyr. Justyna Przytulska

78 punktów - Chór "Cantiamo Tutto", dyr. Sebastian Sikora  Wrocław

79 punktów - Kórnicki Chór Żeński, dyr. Mateusz Nabzdyk

80 punktów - Poznański Chór Kameralny "Fermata" przy Uniwersytecie Artystycznym im.

                         Magdaleny Abakanowicz, dyr. Mateusz Sibilski

80 punktów - Chór Alla Camera", dyr. Mateusz Iwanowski Grudziądz

81 punkty     - Chór "Gaude Vitae" Centrum Aktywności Seniora ze Stalowej Woli,

                          dyr. Ewa Woynarowska

82 punkty - "Kla-sch" Kwartet Wokalny Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie,

                       dyr.  Przemysław Jeziorowski

86 punktów - Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie,

                         dyr. Liliana Bach

89 punktów - Zgierski Chór Kameralny, dyr. Małgorzata Ciechańska

Nagrody Specjalne

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Zgierza za Najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego „Jezes  Rzecze” Tomasza Chyły dla Zespołu Wokalnego "Nuove Voci", dyr. Miłosz Janiak z Gdańska

Nagroda Jej Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Elżbiety Żądzińskiej w wysokości 1000 zł - Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyr. Błażej Połom.

Nagroda Jej Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Elżbiety Żądzińskiej w wysokości 1000 zł - Chór Żeński "Kamerton", dyr. Magdalena Mrózek  Starachowice

Nagroda Firmy Adrian w wysokości 1000 zł - "Nuove Voci", dyr. Miłosz Janiak   Gdańsk

Nagroda Firmy Adrian w wysokości 1000 zł - Chór Mieszany "Kamerton", dyr. Magdalena Mrózek  Starachowice

Nagroda pieniężna od firmy  WortFlugel  - Zgierski Chór Kameralny, dyr. Małgorzata Ciechańska

Nagroda pieniężna od firmy WortFlugel - Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III

 Sobiesk  w Warszawie, dyr. Liliana Bach

Nagroda prof. dr hab. Bernarda Mendlika, Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy dla najlepszego uniwersyteckiego zespołu wokalnego wędruje do

 -  Kwartetu Wokalnego Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, dyr. Przemysław Jeziorowski

Nagroda dyrygentów Chóru UŁ  za radość muzykowania-  dla Chóru "Gaude Vitae"  Centrum Aktywności Seniora  ze Stalowej Woli, dyr. Ewa Woynarowska

Puchar Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy dobór repertuaru-  dla Dariusza Zimnickiego i Chóru Kameralnego  Tibi Domine z Warszawy

Nagroda dyrektora artystycznego prof. dr hab. Mariusza Kończala dla wyróżniającego się dyrygenta- otrzymuje Bożena  Magdalena  Mrózek.

Złote Dyplomy

92 punkty - Chór Mieszany "Kamerton", dyr. Magdalena Mrózek   Starachowice

93 punkty - Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Gdańska, dyr. Błażej Połom

95 punktów - Chór Żeński "Kamerton", dyr. Magdalena Mrozek    Starachowice

95 punktów - Zespół Wokalny "Nuove Voci" z Gdańska, dyr. Miłosz Janiak

98 punktów - Chór Kameralny "Tibi Domine", dyr. Dariusz Zimnicki z Warszawy

Grand Prix

Dla Chóru Kameralnego  "Tibi Domine" pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego  z  Warszawy 

 

Zgierz,  dnia 28.10.2023r.