baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

WŁADZE
2013 r.
 

PREZES
Małgorzata Ircha
WICEPREZES
Jolanta Kaliszewska
WICEPREZES
Karol Stasiński
 

 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO HARMONIA w Łodzi, nowa kadencja po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2017 r.

 

MALGORZATA IRCHA - prezes

JOLANTA KALISZEWSKA - wiceprezes

KAROL STASIŃSKI - wiceprezes

ELŻBIETA BARSKA - menadżer ds PR i organizacji wyjazdów

BOŻENA BOROWSKA - kronika, z-ca sekretarza

ANDRZEJ DZIEDZIC - inspektor

BARBARA GRALEWSKA - kronika

IRENA GÓROWSKA - gospodyni

WOJCIECH NIKODEMSKI. - gospodarz ( opieka nad nutami)

WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI - inspektor

MAGDALENA PACHOLSKA - sekretarz

HALINA PEŁKA - komisja rewizyjna

HALINA SMURZYŃSKA - skarbnik

ANNA SZYCHOWSKA - komisja rewizyjna

STANISŁAW ZIELIŃSKI - komisja rewizyjna – przewodniczący

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

ANNA ORZECHOWSKA - przewodnicząca

ANDRZEJ MIŚKIEWICZ - członek 

BOŻENA BRYCHT - członek