baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

WŁADZE
2013 r.
 

 
PREZES
Małgorzata Ircha
WICEPREZES
Jolanta Kaliszewska
 
 

 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO HARMONIA w Łodzi, nowa kadencja po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2020 r.

 

MALGORZATA IRCHA - prezes

JOLANTA KALISZEWSKA - wiceprezes

 

ELŻBIETA BARSKA - PR i organizacja wyjazdów

BOŻENA BOROWSKA - kronika, z-ca sekretarza

ANDRZEJ DZIEDZIC - inspektor

BARBARA GRALEWSKA - kronika

GRZEGORZ  ŁASEK- gospodarz

WOJCIECH NIKODEMSKI. - gospodarz (opieka nad nutami)

MAGDALENA PACHOLSKA - sekretarz

HALINA SKROBISZ - gospodyni

HALINA SMURZYŃSKA - skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

HALINA PEŁKA - komisja rewizyjna

WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI - komisja rewizyjna

STANISŁAW ZIELIŃSKI - komisja rewizyjna – przewodniczący

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

ANNA ORZECHOWSKA - przewodnicząca

DANUTA PAWLINA - członek