baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

XIV Łódzka Jesień Chóralna im. prof. Henryka Blachy

 

 

 

  " Łódzka Jesień Chóralna im. Prof. Henryka Blachy”

 

”Wszystkich nas łączy pasja śpiewania i śpiewanie z pasją”.

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia” oraz Dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im H. Wieniawskiego w Łodzi mam zaszczyt zaprosić na festiwal: "XIV Łódzka Jesień Chóralna im. Prof. Henryka Blachy”, który odbędzie się 23 października 2022 roku o godzinie 16:00 w Sali Koncertowej im. Artura Rubinsteina Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.  im H. Wieniawskiego w Łodzi przy ul. Sosnowej 9.

Patronat Honorowy nad Festiwalem objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Patronat Medialny Radio Łódź.

Jak co roku spotkamy się podczas  Łódzkiej Jesieni Chóralnej im. Prof. Henryka Blachy. Występy pozbawione aspektu konkursowej rywalizacji mają na celu zdobywanie doświadczenia scenicznego, zacieśnianie przyjaźni pomiędzy zespołami, wzajemne poznawanie repertuaru, rozpowszechnianie śpiewu chóralnego.  Każdy z zespołów przedstawia po trzy utwory zatem biorąc pod uwagę dziesięć chórów to z całą pewnością czeka nas różnorodność repertuarowa.

 

profesor Henryk Blacha 

 

 

 

Henryk Blacha (26 XI 1936 – 27 V 1993), legendarny chórmistrz, wykładał w łódzkiej Akademii Muzycznej, w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczył w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi i pracował z wieloma zespołami w naszym mieście: zarówno zawodowymi, jak i amatorskimi, odnosząc ze wszystkimi dziesiątki sukcesów na festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Oprócz chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” profesor Blacha prowadził m.in. chóry Akademii Muzycznej w Łodzi, Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, chóry dziecięce Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia i Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, zespoły działające w Domu Kultury „Uniontex” oraz Zespół Tańca Ludowego „Harnam”.

Pamięć o Profesorze jest wciąż żywa wśród jego wychowanków, współpracowników i chórzystów. Do historii przeszło wiele dokonań artystycznych prof. Blachy, jak m.in. przygotowanie i zadyrygowanie ponad 800-osobowym chórem podczas Mszy Św. na Lublinku 13 czerwca 1987 roku, przy okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Łodzi czy koncert z okazji oddania głównego gmachu Centrum Zdrowia Matki Polki w 1988 roku.