baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

HISTORIA
1886 r. - 2020 r. 
 

 

STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE HARMONIA w Łodzi dyplomy, odznaczenia i medale:

 

DYPLOM UZNANIA - za bogatą działalność artystyczną - przyznany przez Radę Miasta Łodzi w 1932 r.

 

ZŁOTA ODZNAKA - za długoletnią działalność, przyznana przez Związek Śpiewaczy w 1938 r.

 

DYPLOM za pracę społeczną - w upowszechnianiu kultury, przyznany przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w 1954 r.

 

ZŁOTA ODZNAKA z Laurem - za wybitne zasługi w pracy organizacyjnej, społecznej i artystycznej w amatorskim ruchu muzycznym, przyznana przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w 1963 r.

 

ODZNAKA HONOROWA MIASTA ŁODZI - za zasługi dla rozwoju województwa miejskiego łódzkiego, przyznana przez Radę Narodową m. Łodzi w 1981 r.

 

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA z Wieńcem - przyzna przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w 1986 r.

 

DYPLOM HONOROWY - za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, przyznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1986 r.

 

ODZNAKA ”ZASŁUŻONY dla MIASTA ŁODZI” - przyznana przez Radę Miasta Łodzi , za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania w 2006 r.

 

SREBRNY MEDAL ” ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS ” - przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r.

 

Członkowie chóru, Grzegorz Wilgocki, Helena Słupińska, Michał Jęderzejewski, Krystyna Kim, Renata Księżopolska, Barbara Gralewska zostali odznaczeni Medalem Zasłużeni dla Kultury Polskiej.

Podczas uroczystego koncertu jubileuszowego 130. leciajaki odbył się w maju 2016 w Filharmonii Łódzkiej, dr hab. Jerzy Rachubiński został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


Lata 1886-1918
Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia" jest jednym z najstarszych chórów w Łodzi. Powstało ze skromnego początkowo chóru kościelnego zarejestrowanego w roku 1886 przy najstarszej parafii łódzkiej, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W pierwszych latach istnienia członkowie chóru rekrutowali się ze środowiska robotniczego Łódzkiej Starówki, Bałut, Żubardzia. Musieli zbierać się potajemnie, ponieważ władza carska nie zezwalały na jego działalność. Dopiero w 1907 roku chór został zalegalizowany, otrzymuje statut i nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia". Zespół organizował koncerty dla robotników z fabryk Poznańskiego, Bidermanna, Kajzebrychta.
W czasie I wojny Światowej chór działał w konspiracji, dopiero w okresie międzywojennym następuje intensywny rozkwit jego działalności. Oprócz chóru mieszanego powstaje także zespół żeński oraz sekcja dramatyczna. Wystawiono m.in. "Krakowiaków i górali" z muzyką Jana Stefaniego do tekstu Wojciecha Bogusławskiego. W tym czasie zespołem kierowali Aleksander Pędzimąż i Karol Mieczysław Prosnak.

Lata 1918-1945
W roku 1932 Harmonia otrzymała specjalną nagrodę od Rady Miejskiej za bogatą działalność artystyczną.
Okres II wojny światowej przerwał normalną pracę Stowarzyszenia i dopiero po wyzwoleniu chór znowu podjął szeroką działalność dla upowszechniana kultury muzycznej i popularyzacji polskiej pieśni w kraju i zagranicą.

Lata 1945-1991
Chór zdobywa liczne dyplomy, nagrody i odznaczenia m.in. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał chórowi Złotą Odznakę z Laurem za wieloletnią działalność.
Do najważniejszych osiągnięć chóru w ciągu ostatnich lat należą:
• dwukrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Pomorskich w Międzyzdrojach (w 1974 i 1978)
• Udział w dwóch liczących się w kraju konkursach w 1978 "Czerwona Lutnia" w Katowicach i w 1979 "Legnica-Cantat" w Legnicy
• W latach 1977,1981 i 1983 chór koncertował w Holandii biorąc udział w Międzynarodowym Festiwalu w Hadze, a także wspólnie z zaprzyjaźnionym chórem męskim "Helmons-Maanenkoor" występował w różnych miastach Holandii
• Trzykrotnie "Helmons-Maanenkor" gościli w Polsce
• W roku 1981 "Harmonia" uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu w Limburgu w Niemczech
• W roku 1988 wspaniałym sukcesem był występ na Festiwalu w Karditsa w Grecji, gdzie chór zyskał wysoką ocenę Jury i był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność

Lata od 1991
Od 1991 do 2018 roku kierownikiem artystycznym zespołu był muzyk, adiunkt Akademii Muzycznej w Łodzi Jerzy Rachubiński. Okres ten zaowocował wprowadzeniem do repertuaru dzieł muzyki oratoryjnej, takich jak " Te Deum" Antona Brucknera wykonanym w 1996 roku razem z chórem Motettenchor ze Stuttgartu i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi, w roku 2000 w czasie wspólnego koncertu z" HANOWER CHOIR" chórem z Londynu, Orkiestrą Teatru Wielkiego i pięcioma solistami wykonano po raz pierwszy w Łodzi Reqviem Gaetano Donizettiego. O osiągniętym poziomie artystycznym świadczy zdobycie w roku 1999 Brązowego medalu na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Limburg w Niemczech. Sezon 2018 i 2019 to czas dyrygentury Mariusz Lewego. Od stycznia 2020 dyrygentem został Michał Jan Barański

Za najbardziej zasłużonych członkowi chóru uznać należy byłych prezesów: Bolesława Sosnowskiego, Stanisława Krawczaka, Cyryla Kozińskiego, Roberta Turka i Jerzego Irchę Członków: Zenona Wolskie, Józefę Szczygielską , Janinę Dembecką, Annę Witczak, Mariannę Dziamarę, Józefa Lewickiego oraz działających i śpiewających najdłużej (ponad 60 lat w chórze) Walentego Kałużnego, Zofię i Jerzego Sowów.

Te wspaniałe osiągnięcia artystyczne zespół zawdzięcza swym dyrygentom m.in. Franciszkowi Wesołowskiemu, Karolowi Prosnakowi, Bernardowi Pietrzakowi, Andrzejowi Zamolskiemu. Najbardziej znaczące sukcesy chóru odniósł pod kierownictwem nie żyjącego już wybitnego chórmistrza, ale także wspaniałego człowieka i naszego Wielkiego przyjaciela Henryka Blachy (m.in. wyróżnienie na Festiwalu Haga 83 i na Festiwalu Karditsa). 

Co rok "Harmonia" organizuje tzw. "Cecylkę" w dzień Świętej Cecylii, patronki chóru. Uczestnicy wtedy uczestniczą w mszy świętej, a po niej razem spędzają czas w siedzibie chóru.

W maju 2011 roku, Stowarzyszenie obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. Z tej okazji, razem z Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej, odbyła się premiera wykonania utworu Te Deum Georges'a Bizeta. Ponadto wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła chórowi Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rok 2016 to dla Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA to rok JUBILEUSZOWY 130. lecie istnienia chóru. Koncert Jubileuszowy odbył się w Filharmonii Łódzkiej  dniu 22 maja 2016 roku.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

  fot. Marek Kamiński

 

Zaprezentowaliśmy przygotowane specjalnie na tę uroczystość Te Deum n.2 in C Franza Josepha Haydna oraz utwory a capella z naszego stałego repertuaru. Jesteśmy wdzięczni za objęcie naszego wydarzenia patronatami honorowymi i medialnymi. Z całego serca dziękujemy sponsorom, bez których w dzisiejszych "skromnych" czasach organizowanie wydarzeń kulturalnych choć nie jest łatwym zadaniem to na pewno jest zadaniem łatwiejszym. Również przyjaciołom i chórzystom - za ogromną, nieocenioną pracę - trudno wymieniać wszystkich osób personalnie - tym bardziej z serca dziękujemy.  

Program koncertu: Józef Haydn  – Te Deum na chór i fortepian, przy fortepianie pani Beata Wiśniewska-Piętka, Stanisław Moniuszko,  oprac. Jerzy  Rachubiński – Prząśniczka, Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Alleluia. Ave Maria, Jacgues Arcadelt – Ave Maria, Giuseppe Ottavio Pitoni  – Cantate Domino, Stanisław Moniuszko, oprac. Jerzy  Rachubiński – Pieśń wojenna (solista Włodzimierz Orzechowski), Stanisław Niewiadomski,  oprac. Jerzy Rachubiński – Ej dziewczyno, ej niebogo, Józef Świder  – Modlitwa do Bogarodzicy, Zbigniew Raj, oprac. Jerzy Rachubiński  – Taki kraj, Franz Doelle, oprac. Otmar Stangl – Wenn der weisse Flieder wieder blüht, oprac. Robert Sund – Goodnight, well it’s time to go, Peter C. Lutkin – The Lord bless you and keep you, Vincenzo di Chiara  – La Spagnola (solista Tomasz Klauze, Włodzimierz Orzechowski).