baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

O HARMONII
1886 - 2020 
 

 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA powstało w 1886 roku. Losy chóru ściśle wiążą się z historią Łodzi i Polski. Wiosną tego roku chór zainaugurował swoją działalność śpiewaczą jako chór amatorski i od tego czasu do dzisiaj zapisuje kolejne strony w kulturalnej kronice swojego miasta Łodzi.

 

Losy chóru ściśle wiążą się z historią Łodzi i Polski. Stowarzyszenie powstało ze skromnego początkowo chóru kościelnego zarejestrowanego przy najstarszej parafii łódzkiej, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszym dyrygentem chóru był Stanisław Laferski ( również junior).  

W 1907 roku chór został zalegalizowany, otrzymał statut i nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "HARMONIA". 

W czasie trwania II wojny światowej 1939-1945r., jeden z członków chóru Eugeniusz Getyng, uratował przed zniszczeniem sztandar chóru i fortepian przechowując je w swoim domu. W 1940 r. nastąpiło fikcyjne rozwiązanie chóru, który przeniósł swoją tajną działalność do kościoła na Widzewie. 

Wybitnymi dyrygentami chóru HARMONIA byli; Aleksander Pędzimąż, Karol Prosnak, Bernard Pietrzak, Andrzej Zamolski i Henryk Blacha. 

W 1991r. w kwietniu, dyrygentem chóru i kierownikiem artystycznym Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi został dr hab. JERZY RACHUBIŃSKI ur. w 1965 r. w Łodzi, dyrygent, utalentowany chórmistrz i pedagog, muzyk i aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.  

JERZY RACHUBIŃSKI jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K Bacewiczów w Łodzi w klasie dyrygowania prof. Tadeusza Błaszczyka. Ukończył również Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę dyrygenta chóralnego rozpoczął w 1989 roku w żeńskim Towarzystwie Śpiewaczym ECHO w Łodzi. Od roku 1990 do 2003 śpiewał w chórze Filharmonii Łódzkiej. Od roku 1993r. dyrygował również Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej.  

W latach 2000 - 2004 Jerzy Rachubiński był nauczycielem chóru w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Łodzi. Następnie, pracował jako adiunkt, a później został Kierownikiem Katedry na Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi., zajmując się równocześnie dyrygenturą chóralną.

 W Akademii Muzycznej w Łodzi prowadził chór akademicki i zajęcia na Wydz. Wokalno - Aktorskim. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscypl. artystycznej dyrygentura - po przewodzie habilitacyjnym, jaki miał miejsce w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

JERZY RACHUBIŃSKI jest autorem bardzo wielu opracowań muzyki chóralnej różnych epok i stylów: świeckiej, sakralnej od średniowiecza po współczesność również cerkiewnej, rozrywkowej, jak też jazzowej i musicalowej. Współpracował z wieloma zespołami, a szczególnie ceni sobie przygotowanie i poprowadzenie łódzkiej premiery „Messa di Requiem” – Gaetano Donizettiego z udziałem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi i jego solistów, oraz chóru HARMONIA i chóru „ The Hanower Choir” z Londynu.  

Wielka różnorodność w repertuarze chóru HARMONIA, od kiedy pracował z chórem Jerzy Rachubiński, oraz jego perfekcyjny profesjonalizm i wymagania wokalne stawiane chórzystom, pozwalały na utrzymywanie wysokiego poziomu wykonawczego. Zespołowi dawał możliwość doskonalenia techniki wokalnej i chęć dążenia do ciągłego rozwoju. Nieustannie troszczył się o prestiż i popularność naszego zespołu chóralnego, opracowując licznie nowe, ciekawe utwory. 

Koncerty i prezentacje muzyki chóralnej w wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA, dzięki staraniom dyrygenta i zaangażowaniu chórzystów były bardzo dobrze odbierane i oklaskiwane nawet „ na stojąco”.

Kierownik artystyczny i dyrygent dr hab. Jerzy Rachubiński corocznie prowadził ok. 25 koncertów z chórem HARMONIA (muzyki świeckiej, sakralnej, patriotycznej kolęd i pastorałek, muzyki lekkiej - kompozytorów polskich i obcych), które były organizowane okolicznościowo przez różne środowiska społeczne: w salach koncertowych (również w Filharmonii Łódzkiej), w Muzeum Historii Miasta Łodzi, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w szkołach, teatrach łódzkich, Łódzkim Domu Kultury- festiwale chóralne, bardzo często w archikatedrze łódzkiej i innych kościołach (koncerty kolędowe i pieśni patriotycznych) lub też w plenerze np.: w Parku Źródliska w Łodzi, na Rynku Manufaktury Łódzkiej – koncert pieśni patriotycznej, na ul. Piotrkowskiej w Łodzi (Dni Łodzi), festiwale w ogrodach Towarzystwa Śpiewaczego im. F. Chopina w Konstantynowie Łódzkim, w Uniejowie na dziedzińcu Zamku ( Święto Wody-2004).  

Chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego działał bardzo prężnie, koncertował i chętnie brał udział w turniejach śpiewaczych i festiwalach chóralnych łódzkich i krajowych:

- w Rumii (1991 ), koncerty w Szczecinie - 1994r, .na Festiwalach im. Karola Prosnaka w Pabianicach ( 1992, 1994, 1996), w Świętej Lipce i ponownie w Rumii (1998r.), Ruski Bród -1999, w Kaliszu (2001), udział w festiwalu kolędowym w Myślenicach -2002 r., w Czestochowie - 2003r. kilkakrotnie na zamku, w Piotrkowie Tryb. - Dniach Muzyki Kameralnej 2004, 2007, 2009r. ) w Zakopanem – koncerty patriotyczne

na Olczy i Krzeptówkach (2004). w Kórniku k. Poznania (2003 i 2008) na zamku i w kolegiacie, na festiwalu pieśni prawosławnej w Białymstoku - Chajnówka – 2005, w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej - 2006, 

Nagrody na festiwalach:

- w Rzeszowie w 2002r. - III miejsce na Festiwalu Pieśni Religijnej CANTANTE DEO;

- w rodzinnej Łodzi na turniejach i konkursach chóralnych zdobywał czołowe miejsca (1993, 1994, 1996,1997, 1999).

- Na festiwalu chóralnym w Łodzi - Cantio Lodziensis

- I miejsce ( 2001) i dwukrotnie w 2002 i 2003- II miejsce, w 2005r – III nagroda,

- w Bydgoszczy w 2006r. - II nagroda na festiwalu pieśni pasyjnej ARS LITURGIKA.  

W roku 2006r. Stowarzyszenie obchodziło 120–lecie istnienia, które zostało uczczone Wielkim Koncertem Jubileuszowym pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego w Filharmonii Łódzkiej. Wydano też albumu historyczny w postaci książkowej, który opracował pan Ryszard Bonisławski – znawca historii Łodzi. 

W roku 2007 Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA w Łodzi zainicjowało koncertowy przegląd dorobku chórów amatorskich z regionu łódzkiego, którego kierownictwo artystyczne objął Jerzy Rachubiński. Impreza nosi nazwę: Łódzka Jesień Chóralna im. prof. Henryka Blachy i przybrała formę festiwalu bez udziału jury. Do współpracy została zaproszona Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Festiwal zdobył prestiż i uznanie krytyków muzycznych, jest organizowany już cyklicznie - co rok. 

W listopadzie 2007r. chór HARMONIA wystąpił z koncertem pieśni kompozytorów polskich i obcych, w parafii prawosławnej - w Cerkwi Katedralnej pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. 

W Sochaczewie w roku 2007 i 2008, na Spotkaniach Chóralnych im. Bohaterów Walk nad Bzurą, chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego zdobył I miejsce. 

W Gnieźnie – II miejsce Srebrny Medal w 2008r . 

- na III - Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej ARS LITURGICA, w Chełmnie (2009) 

- II miejsce na Spotkaniach Chóralnych z Pieśnią G. Gorczyckiego. W Częstochowie 

- I nagroda dla chóru i tytuł najlepszego dyrygenta na Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Jerzego Rachubińskiego (2009), w Szamotułach (2010 ) - III miejsce na Festiwalu im. Wacława z Szamotuł, 

- w Krakowie w roku 2010 - na Międzynarodowym Festiwalu Adwentowym i Kolędowym - chór zdobył III miejsce; 

- w Międzyrzeczu w 2013r. – I miejsce Złota Mucha dla HARMONII na Festiwalu Chórów Amatorskich Mucha - III, gdzie Jerzy Rachubiński otrzymał tytuł najlepszego dyrygenta.

 

Z chórem HARMONIA i orkiestrą Łódzkie Smyczki Jerzy Rachubiński wykonał Te DEUM G. Bizeta - prapremiera w Łodzi) podczas koncertu Jubileuszowego 125 - lecia stowarzyszenia - 2011 r., w tym samym 2011 roku, chór HARMONIA wystąpił z koncertem w Radziejowicach w Domu Pracy Twórczej na zaproszenie Maksymiliana Celedy, (ówczesny doradca ministra w resorcie ds. szkół artystycznych), który otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA za swoje zasługi na rzecz naszego stowarzyszenia.  

W roku 2012 Jerzy Rachubiński przygotował i poprowadził 3 duże koncerty dla miasta: muzyki polskiej w kościele pw. WNMP na Starym Mieście w Łodzi, muzyki niemieckiej w kościele ewangelickim pw. Św. Mateusza w Łodzi i żydowskiej – w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Był to cykl 3 koncertów pod wspólną nazwą ” Rozśpiewajmy naszą wielokulturową Łódź”, współfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi, w ramach imprez Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi.  

Również w roku 2012 dyrygował koncertem HARMONII na zaproszenie Muzeum Fabryki przy Manufakturze Łódzkiej, zorganizowanym dla dawnych włókniarzy.  

W roku 2013 (kwiecień), chór pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego bierze udział w Festiwalu Vratislavia Sacra we Wrocławiu. Tego samego roku w listopadzie w Klubie Wytwórnia w rodzinnej Łodzi chór śpiewa pieśni sakralne z okazji otwarcia wystawy z fotografiami papieża Jana Pawła II – zatytułowanej Pielgrzym Tysiąclecia. 

W roku 2014 chór został zaproszony przez łódzki oddział Clubu Rotary do uświetnienia kolędami kolacji wigilijnej w Hotelu A’ndels w Łodzi. 

W roku 2015r.( I) chór HARMONIA ponownie bierze udział w festiwalu kolędowym w Myślenicach. Wystąpił też z kolędami na zaproszenie Domu Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 

Jesienią (IX)-2015r. chór bierze udział w XXI – Koncercie Muzycznym na zaproszenie Domu kultury w Zelowie. 

Również we wrześniu roku 2015, chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego zdobył nagrodę Srebrne Pasmo na IV Festiwalu Chóralnym w Sławie (woj. Lubuskie) oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego - TAKI KRAJ - muz. Zb. Raj, słowa J. Pietrzak, oprac. Jerzy Rachubiński. 

W październiku 2015r. w Aleksandrowie Kujawskim, na IV - Konkursie Chórów im. Św. Jana Bosko, chór HARMONIA pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego otrzymał II nagrodę.

W listopadzie 2015r. zaprezentował duży koncert pieśni patriotycznej w Ozorkowie. 

Podczas koncertu jubileuszowego 130-lecia stowarzyszenia (2016r.) w Filharmonii Łódzkiej Jerzy Rachubiński dyrygował koncertem, podczas którego poprowadził Te Deum – F.J. Heydna. W tym samym roku (2016) chór HARMONIA zaprezentował koncert pieśni patriotycznej w Domu Kultury w Szczercowie. 

W 2017r. z chórem HARMONIA koncertował w Zamościu na zaproszenie Chóru Ziemi Zamojskiej Contra. 

W roku 2018 w Muzeum Historii Miasta Łodzi - w sali lustrzanej poprowadził dwa koncerty z chórem HARMONIA dla mieszkańców miasta: Koncert Kolędowy i Koncert Wiosenny.  

W maju 2018 r. wraz ze Stowarzyszeniem Śpiewaczym HARMONIA w Łodzi i Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, dr hab. Jerzy Rachubiński zorganizował w Łodzi I - edycję Festiwalu pod nazwą CHOIR IN MOTION (chór w ruchu.). Wobec wielkiego zainteresowania chórów tego typu prezentacją muzyki chóralnej, w roku 2019 r. Jerzy Rachubiński mimo choroby, podjął się trudu zorganizowania II edycji Festiwalu Chóralnego CHOIR IN MOTION, który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA i Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

Chór HARMONIA swoją pierwszą podróż zagraniczną odbył w roku 1977 do Holandii z dyrygentem Andrzejem Zamolskim, gdzie wziął udział w Międzyn. Festiwalu Pieśni Chóralnej w Hadze. Potem koncertował w Niemczech Limburgu – 1981 r. a w roku 1988 śpiewał pod kierunkiem H. Blachy na Festiwalu Chóralnym w Grecji, gdzie otrzymał wyróżnienie! Chór koncertował i zdobywał nagrody pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego także za granicami kraju:

- w Niemczech: koncerty w Stuttgardzie (maj 1997),

- udział w Festiwalu Chóralnym w Limburgu 1999r. – Brązowy Medal,

- koncerty w Wielkiej Brytanii (2000r.),

- koncerty na Litwie (2004 i 2016 ),

- w Austrii (2007), W Czeskiej Pradze zdobył srebrne pasmo - na XIX Międzynarodowym Festiwalu Adwentowym i Kolędowym (2009r.),

- w roku 2011 koncerty i udział w festiwalu chóralnym we Francji – Paryż,

- Chór odbył tournee po Włoszech w roku 2013: Rzym, Padwa, Wenecja, Asyż, Monte Cassino, Castel Sant Elia,

- w roku 2015 - koncerty w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie,

- w roku 2017 w Hiszpanii (Katalonia) – Calella, Barcelona. 

 

W Hiszpanii, w roku 2017r. Jerzy Rachubiński był jednym z dyrygentów prowadzących międzynarodowe warsztaty chóralne w CALELLA nad morzem Śródziemnym (Katalonia). Uwieńczeniem warsztatów był koncert chóralny z udziałem chóru HARMONIA w Barcelonie, w słynnej katedrze Sagrada Familia.

 

Dr hab. Jerzy Rachubiński zrealizował z chórem HARMONIA trzy albumy muzyki chóralnej CD: z nagraniem kilku utworów ze stałego repertuaru chóru HARMONIA (2006 r.), utworów sakralnych pt.: HARMONIA MUSICA SACRA (2008 r.) oraz pieśni żołnierskich i wojskowych pt.: TA NASZA PIEŚŃ (2017 r.) 

Za swą działalność na rzecz kultury dr hab. Jerzy Rachubiński w roku 2003 otrzymał od Ministra Kultury medal ” Zasłużony Działacz Kultury, w roku 2006 został uhonorowany medalem ” Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymał również Odznaczenie Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi oraz „Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej” - Odznaczenie Rektora Politechniki Łódzkiej.

W roku 2016 - został odznaczony brązowym medalem:Zasłużony kulturze „GLORIA ARTIS”, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Od połowy 2018 roku dr hab. Jerzy Rachubiński - nie prowadzi zajęć z chórem HARMONIA z powodu choroby.

 

Od września 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. dyrygentem chóru HARMONIA był Mariusz Lewy - dyrygent, aranżer, absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna. Pod jego kierunkiem chór HARMONIA zdobył nagrodę główną Grand Prix w Szczecinie, podczas festiwalu – „ V - Międzynarodowe Zmagania Seniorów” w październiku 2019r.

Chór HARMONIA pod kierunkiem M. Lewego wystąpił również w koncertach w Teatrze Wielkim w Łodzi „Bukiet dla Niepodległej” – 2018 r., wystąpił gościnnie z koncerzem pieśni patriotycznej na zaproszenie ks. płk. Antoniego Humeniuka w kościele garnizonowym w Zegrzu (2018 r.).

W 2019 r. chór HARMONIA pod kierunkiem Mariusza Lewego wziął udział widowisku słuchowym „Hej zagrajcie siarczyście” w Filharmonii Łódzkiej, oraz w koncercie kolędowym również w F Ł.

 

Od 12 stycznia 2020 r. dyrygentem chóru HARMONIA jest Michał Jan Barański aktywny dyrygent, artysta sceniczny, klarnecista, śpiewak, pedagog i wykładowca akademicki. Michał Jan Barański jest magistrem sztuki, w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Z wykształcenia klarnecista.  Aktywny dyrygent, chórmistrz i pedagog. Specjalista w zakresie emisji głosu.

 

Wybuch epidemii koronawirusa w m-cu marcu 2020 r. w Polsce spowodował, że nie mieliśmy wiele czasu, by razem popracować. Okazało się, że jest to światowa pandemia korona wirusa COVID – 19. Obostrzenia sanitarne ogłoszone przez rząd RP w celu zwalczania epidemii uniemożliwiły spotykanie się chórzystów, prowadzenie prób z chórem oraz koncertowanie. 

 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000235040

numer konta bankowego: 88 1020 3352 0000 1702 0085 0594

NIP: 726-21-45-513  REGON: 471653177
ul. Zamenhofa 32
90-547 Łódź

telefon kontaktowy:  514 096 421