baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

O HARMONII
1886 - 2023 
 

 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA powstało w 1886 roku. Losy chóru ściśle wiążą się z historią Łodzi i Polski. Wiosną tego roku chór zainaugurował swoją działalność śpiewaczą jako chór amatorski i od tego czasu do dzisiaj zapisuje kolejne strony w kulturalnej kronice swojego miasta Łodzi.

 

Losy chóru ściśle wiążą się z historią Łodzi i Polski. Stowarzyszenie powstało ze skromnego początkowo chóru kościelnego zarejestrowanego przy najstarszej parafii łódzkiej, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszym dyrygentem chóru był Stanisław Laferski ( również junior).  

W 1907 roku chór został zalegalizowany, otrzymał statut i nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "HARMONIA". 

W czasie trwania II wojny światowej 1939-1945r., jeden z członków chóru Eugeniusz Getyng, uratował przed zniszczeniem sztandar chóru i fortepian przechowując je w swoim domu. W 1940 r. nastąpiło fikcyjne rozwiązanie chóru, który przeniósł swoją tajną działalność do kościoła na Widzewie. 

Wybitnymi dyrygentami chóru HARMONIA byli; Aleksander Pędzimąż, Karol Prosnak, Bernard Pietrzak, Andrzej Zamolski i Henryk Blacha. 

W 1991r. w kwietniu, dyrygentem chóru i kierownikiem artystycznym Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi został dr hab. JERZY RACHUBIŃSKI ur. w 1965 r. w Łodzi, dyrygent, utalentowany chórmistrz i pedagog, muzyk i aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.  

JERZY RACHUBIŃSKI jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K Bacewiczów w Łodzi w klasie dyrygowania prof. Tadeusza Błaszczyka. Ukończył również Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę dyrygenta chóralnego rozpoczął w 1989 roku w żeńskim Towarzystwie Śpiewaczym ECHO w Łodzi. Od roku 1990 do 2003 śpiewał w chórze Filharmonii Łódzkiej. Od roku 1993r. dyrygował również Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej.  

W latach 2000 - 2004 Jerzy Rachubiński był nauczycielem chóru w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Łodzi. Następnie, pracował jako adiunkt, a później został Kierownikiem Katedry na Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi., zajmując się równocześnie dyrygenturą chóralną.

 W Akademii Muzycznej w Łodzi prowadził chór akademicki i zajęcia na Wydz. Wokalno - Aktorskim. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscypl. artystycznej dyrygentura - po przewodzie habilitacyjnym, jaki miał miejsce w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

JERZY RACHUBIŃSKI jest autorem bardzo wielu opracowań muzyki chóralnej różnych epok i stylów: świeckiej, sakralnej od średniowiecza po współczesność również cerkiewnej, rozrywkowej, jak też jazzowej i musicalowej. Współpracował z wieloma zespołami, a szczególnie ceni sobie przygotowanie i poprowadzenie łódzkiej premiery „Messa di Requiem” – Gaetano Donizettiego z udziałem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi i jego solistów, oraz chóru HARMONIA i chóru „ The Hanower Choir” z Londynu.  

Wielka różnorodność w repertuarze chóru HARMONIA, od kiedy pracował z chórem Jerzy Rachubiński, oraz jego perfekcyjny profesjonalizm i wymagania wokalne stawiane chórzystom, pozwalały na utrzymywanie wysokiego poziomu wykonawczego. Zespołowi dawał możliwość doskonalenia techniki wokalnej i chęć dążenia do ciągłego rozwoju. Nieustannie troszczył się o prestiż i popularność naszego zespołu chóralnego, opracowując licznie nowe, ciekawe utwory. 

Koncerty i prezentacje muzyki chóralnej w wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA, dzięki staraniom dyrygenta i zaangażowaniu chórzystów były bardzo dobrze odbierane i oklaskiwane nawet „ na stojąco”.

Kierownik artystyczny i dyrygent dr hab. Jerzy Rachubiński corocznie prowadził ok. 25 koncertów z chórem HARMONIA (muzyki świeckiej, sakralnej, patriotycznej kolęd i pastorałek, muzyki lekkiej - kompozytorów polskich i obcych), które były organizowane okolicznościowo przez różne środowiska społeczne: w salach koncertowych (również w Filharmonii Łódzkiej), w Muzeum Historii Miasta Łodzi, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w szkołach, teatrach łódzkich, Łódzkim Domu Kultury- festiwale chóralne, bardzo często w archikatedrze łódzkiej i innych kościołach (koncerty kolędowe i pieśni patriotycznych) lub też w plenerze np.: w Parku Źródliska w Łodzi, na Rynku Manufaktury Łódzkiej – koncert pieśni patriotycznej, na ul. Piotrkowskiej w Łodzi (Dni Łodzi), festiwale w ogrodach Towarzystwa Śpiewaczego im. F. Chopina w Konstantynowie Łódzkim, w Uniejowie na dziedzińcu Zamku ( Święto Wody-2004).  

Chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego działał bardzo prężnie, koncertował i chętnie brał udział w turniejach śpiewaczych i festiwalach chóralnych łódzkich i krajowych:

- w Rumii (1991 ), koncerty w Szczecinie - 1994r, .na Festiwalach im. Karola Prosnaka w Pabianicach ( 1992, 1994, 1996), w Świętej Lipce i ponownie w Rumii (1998r.), Ruski Bród -1999, w Kaliszu (2001), udział w festiwalu kolędowym w Myślenicach -2002 r., w Czestochowie - 2003r. kilkakrotnie na zamku, w Piotrkowie Tryb. - Dniach Muzyki Kameralnej 2004, 2007, 2009r. ) w Zakopanem – koncerty patriotyczne

na Olczy i Krzeptówkach (2004). w Kórniku k. Poznania (2003 i 2008) na zamku i w kolegiacie, na festiwalu pieśni prawosławnej w Białymstoku - Chajnówka – 2005, w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej - 2006, 

Nagrody na festiwalach:

- w Rzeszowie w 2002r. - III miejsce na Festiwalu Pieśni Religijnej CANTANTE DEO;

- w rodzinnej Łodzi na turniejach i konkursach chóralnych zdobywał czołowe miejsca (1993, 1994, 1996,1997, 1999).

- Na festiwalu chóralnym w Łodzi - Cantio Lodziensis

- I miejsce ( 2001) i dwukrotnie w 2002 i 2003- II miejsce, w 2005r – III nagroda,

- w Bydgoszczy w 2006r. - II nagroda na festiwalu pieśni pasyjnej ARS LITURGIKA.  

W roku 2006r. Stowarzyszenie obchodziło 120–lecie istnienia, które zostało uczczone Wielkim Koncertem Jubileuszowym pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego w Filharmonii Łódzkiej. Wydano też albumu historyczny w postaci książkowej, który opracował pan Ryszard Bonisławski – znawca historii Łodzi. 

W roku 2007 Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA w Łodzi zainicjowało koncertowy przegląd dorobku chórów amatorskich z regionu łódzkiego, którego kierownictwo artystyczne objął Jerzy Rachubiński. Impreza nosi nazwę: Łódzka Jesień Chóralna im. prof. Henryka Blachy i przybrała formę festiwalu bez udziału jury. Do współpracy została zaproszona Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Festiwal zdobył prestiż i uznanie krytyków muzycznych, jest organizowany już cyklicznie - co rok. 

W listopadzie 2007r. chór HARMONIA wystąpił z koncertem pieśni kompozytorów polskich i obcych, w parafii prawosławnej - w Cerkwi Katedralnej pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. 

W Sochaczewie w roku 2007 i 2008, na Spotkaniach Chóralnych im. Bohaterów Walk nad Bzurą, chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego zdobył I miejsce. 

W Gnieźnie – II miejsce Srebrny Medal w 2008 r. 

- na III - Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej ARS LITURGICA, w Chełmnie (2009) 

- II miejsce na Spotkaniach Chóralnych z Pieśnią G. Gorczyckiego. W Częstochowie 

- I nagroda dla chóru i tytuł najlepszego dyrygenta na Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Jerzego Rachubińskiego (2009), w Szamotułach (2010 ) - III miejsce na Festiwalu im. Wacława z Szamotuł, 

- w Krakowie w roku 2010 - na Międzynarodowym Festiwalu Adwentowym i Kolędowym - chór zdobył III miejsce; 

- w Międzyrzeczu w 2013r. – I miejsce Złota Mucha dla HARMONII na Festiwalu Chórów Amatorskich Mucha - III, gdzie Jerzy Rachubiński otrzymał tytuł najlepszego dyrygenta.

 

Z chórem HARMONIA i orkiestrą Łódzkie Smyczki Jerzy Rachubiński wykonał Te DEUM G. Bizeta - prapremiera w Łodzi) podczas koncertu Jubileuszowego 125 - lecia stowarzyszenia - 2011 r., w tym samym 2011 roku, chór HARMONIA wystąpił z koncertem w Radziejowicach w Domu Pracy Twórczej na zaproszenie Maksymiliana Celedy, (ówczesny doradca ministra w resorcie ds. szkół artystycznych), który otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA za swoje zasługi na rzecz naszego stowarzyszenia.  

W roku 2012 Jerzy Rachubiński przygotował i poprowadził 3 duże koncerty dla miasta: muzyki polskiej w kościele pw. WNMP na Starym Mieście w Łodzi, muzyki niemieckiej w kościele ewangelickim pw. Św. Mateusza w Łodzi i żydowskiej – w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Był to cykl 3 koncertów pod wspólną nazwą ” Rozśpiewajmy naszą wielokulturową Łódź”, współfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi, w ramach imprez Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi.  

Również w roku 2012 dyrygował koncertem HARMONII na zaproszenie Muzeum Fabryki przy Manufakturze Łódzkiej, zorganizowanym dla dawnych włókniarzy.  

W roku 2013 (kwiecień), chór pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego bierze udział w Festiwalu Vratislavia Sacra we Wrocławiu. Tego samego roku w listopadzie w Klubie Wytwórnia w rodzinnej Łodzi chór śpiewa pieśni sakralne z okazji otwarcia wystawy z fotografiami papieża Jana Pawła II – zatytułowanej Pielgrzym Tysiąclecia. 

W roku 2014 chór został zaproszony przez łódzki oddział Clubu Rotary do uświetnienia kolędami kolacji wigilijnej w Hotelu A’ndels w Łodzi. 

W roku 2015r.( I) chór HARMONIA ponownie bierze udział w festiwalu kolędowym w Myślenicach. Wystąpił też z kolędami na zaproszenie Domu Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 

Jesienią (IX)-2015r. chór bierze udział w XXI – Koncercie Muzycznym na zaproszenie Domu kultury w Zelowie. 

Również we wrześniu roku 2015, chór HARMONIA pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego zdobył nagrodę Srebrne Pasmo na IV Festiwalu Chóralnym w Sławie (woj. Lubuskie) oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego - TAKI KRAJ - muz. Zb. Raj, słowa J. Pietrzak, oprac. Jerzy Rachubiński. 

W październiku 2015r. w Aleksandrowie Kujawskim, na IV - Konkursie Chórów im. Św. Jana Bosko, chór HARMONIA pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego otrzymał II nagrodę.

W listopadzie 2015r. zaprezentował duży koncert pieśni patriotycznej w Ozorkowie. 

Podczas koncertu jubileuszowego 130-lecia stowarzyszenia (2016r.) w Filharmonii Łódzkiej Jerzy Rachubiński dyrygował koncertem, podczas którego poprowadził Te Deum – F.J. Heydna. W tym samym roku (2016) chór HARMONIA zaprezentował koncert pieśni patriotycznej w Domu Kultury w Szczercowie. 

W 2017r. z chórem HARMONIA koncertował w Zamościu na zaproszenie Chóru Ziemi Zamojskiej Contra. 

W roku 2018 w Muzeum Historii Miasta Łodzi - w sali lustrzanej poprowadził dwa koncerty z chórem HARMONIA dla mieszkańców miasta: Koncert Kolędowy i Koncert Wiosenny.  

W maju 2018 r. wraz ze Stowarzyszeniem Śpiewaczym HARMONIA w Łodzi i Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, dr hab. Jerzy Rachubiński zorganizował w Łodzi I - edycję Festiwalu pod nazwą CHOIR IN MOTION (chór w ruchu.). Wobec wielkiego zainteresowania chórów tego typu prezentacją muzyki chóralnej, w roku 2019 r. Jerzy Rachubiński mimo choroby, podjął się trudu zorganizowania II edycji Festiwalu Chóralnego CHOIR IN MOTION, który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA i Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

Chór HARMONIA swoją pierwszą podróż zagraniczną odbył w roku 1977 do Holandii z dyrygentem Andrzejem Zamolskim, gdzie wziął udział w Międzyn. Festiwalu Pieśni Chóralnej w Hadze. Potem koncertował w Niemczech Limburgu – 1981 r. a w roku 1988 śpiewał pod kierunkiem H. Blachy na Festiwalu Chóralnym w Grecji, gdzie otrzymał wyróżnienie! Chór koncertował i zdobywał nagrody pod kierunkiem Jerzego Rachubińskiego także za granicami kraju:

- w Niemczech: koncerty w Stuttgardzie (maj 1997),

- udział w Festiwalu Chóralnym w Limburgu 1999r. – Brązowy Medal,

- koncerty w Wielkiej Brytanii (2000r.),

- koncerty na Litwie (2004 i 2016 ),

- w Austrii (2007), W Czeskiej Pradze zdobył srebrne pasmo - na XIX Międzynarodowym Festiwalu Adwentowym i Kolędowym (2009r.),

- w roku 2011 koncerty i udział w festiwalu chóralnym we Francji – Paryż,

- Chór odbył tournee po Włoszech w roku 2013: Rzym, Padwa, Wenecja, Asyż, Monte Cassino, Castel Sant Elia,

- w roku 2015 - koncerty w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie,

- w roku 2017 w Hiszpanii (Katalonia) – Calella, Barcelona. 

 

W Hiszpanii, w roku 2017r. Jerzy Rachubiński był jednym z dyrygentów prowadzących międzynarodowe warsztaty chóralne w CALELLA nad morzem Śródziemnym (Katalonia). Uwieńczeniem warsztatów był koncert chóralny z udziałem chóru HARMONIA w Barcelonie, w słynnej katedrze Sagrada Familia.

 

Dr hab. Jerzy Rachubiński zrealizował z chórem HARMONIA trzy albumy muzyki chóralnej CD: z nagraniem kilku utworów ze stałego repertuaru chóru HARMONIA (2006 r.), utworów sakralnych pt.: HARMONIA MUSICA SACRA (2008 r.) oraz pieśni żołnierskich i wojskowych pt.: TA NASZA PIEŚŃ (2017 r.) 

Za swą działalność na rzecz kultury dr hab. Jerzy Rachubiński w roku 2003 otrzymał od Ministra Kultury medal ” Zasłużony Działacz Kultury, w roku 2006 został uhonorowany medalem ” Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymał również Odznaczenie Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi oraz „Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej” - Odznaczenie Rektora Politechniki Łódzkiej.

W roku 2016 - został odznaczony brązowym medalem:Zasłużony kulturze „GLORIA ARTIS”, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Od połowy 2018 roku dr hab. Jerzy Rachubiński - nie prowadzi zajęć z chórem HARMONIA z powodu choroby.

 

Od września 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. dyrygentem chóru HARMONIA był Mariusz Lewy - dyrygent, aranżer, absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna. Pod jego kierunkiem chór HARMONIA zdobył nagrodę główną Grand Prix w Szczecinie, podczas festiwalu – „ V - Międzynarodowe Zmagania Seniorów” w październiku 2019r.

Chór HARMONIA pod kierunkiem M. Lewego wystąpił również w koncertach w Teatrze Wielkim w Łodzi „Bukiet dla Niepodległej” – 2018 r., wystąpił gościnnie z koncerzem pieśni patriotycznej na zaproszenie ks. płk. Antoniego Humeniuka w kościele garnizonowym w Zegrzu (2018 r.).

W 2019 r. chór HARMONIA pod kierunkiem Mariusza Lewego wziął udział widowisku słuchowym „Hej zagrajcie siarczyście” w Filharmonii Łódzkiej, oraz w koncercie kolędowym również w F Ł.

 

Od 12 stycznia 2020 r. dyrygentem chóru HARMONIA jest Michał Jan Barański aktywny dyrygent, artysta sceniczny, klarnecista, śpiewak, pedagog i wykładowca akademicki. Michał Jan Barański jest magistrem sztuki, w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Z wykształcenia klarnecista.  Aktywny dyrygent, chórmistrz i pedagog. Specjalista w zakresie emisji głosu.

 

Wybuch epidemii koronawirusa w m-cu marcu 2020 r. w Polsce spowodował, że nie mieliśmy wiele czasu, by razem popracować. Okazało się, że jest to światowa pandemia korona wirusa COVID – 19. Obostrzenia sanitarne ogłoszone przez rząd RP w celu zwalczania epidemii uniemożliwiły spotykanie się chórzystów, prowadzenie prób z chórem oraz koncertowanie. Jak tylko pojawiła się możliwość powrotu do prób, pomimo trwających jeszcze obostrzeń sanitarnych, udało nam sie nagrać płytę na 135 lecie istnienia Stowarzyszenia oraz zorganizować koncert jubileuszowy oraz zdobyć złoto w konkursie w Tykocinie. 

o 12.12.2021 r. Koncert Jubileuszowy 135-lecia Stowarzyszenia - sala koncertowa im. Artura Rubinsteina Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Dyrygował Michał Jan Barański.

o 11.06.2022 r. Złoty Dyplom w V Ogólnopolskim Konkursie  Muzyki Sakralnej pod nazwą „Nadzieja w chórze” w Tykocinie. 

 

Ale ponieważ nie ma nic pewniejszego niż zmiany - to i w HARMONII nastąpiła kolejna zmiana. Od września 2022 jest dyrygentem Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia w Łodzi został Kamil Gruszczyński - absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Dyrygentura Chóralna, Teoria Muzyki i Edukacja Artystyczna; obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Uczestniczył w kursach mistrzowskich z Javierem Busto, Michielem Haspeslagh, Vladimirem Kiradjievem, Paulem Maelorem, prof. dr hab. Markiem Gandeckim; aktywny artysta sceniczny, dyrygent, pedagog; posiada doświadczenie w prowadzeniu zespołów takich jak: chór w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bełchatowie, Chór Męski "Lutnia" w Warcie, Chór Męski "Dysonans" w Kalonce oraz zespół wokalny Voxellence; jest również nauczycielem prowadzącym zajęcia z zakresu teorii muzyki w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

 

o 19.11.2022 r. Złote Pasmo na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE Poznań – 2022. Dyrygował Kamil Gruszczyński.

o 21.01.2023 r. Srebrne Pasmo w XVIII – Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek CHEŁMNO – 2023. Dyrygował Kamil Gruszczyński.

o 8 i 9.05. 2023 r. Udział w dwóch koncertach znanego wokalisty Dawida Podsiadły w Łódzkim Klubie Wytwórnia. Dyrygował Kamil Gruszczyński.

o 20.05.2023r. KONCERT na pikniku plenerowym „Majówka u Majewskiego”

o 25.06.2023 r. Koncert Chóru Harmonia pt.: ”Kochana Szara Łódź” z repertuarem różnorodnych pieśni opracowanych lub skomponowanych przez kompozytorów z regionu łódzkiego, w najnowocześniejszej bibliotece MEDIATEKA MeMo. Koncert był jedną z imprez z okazji obchodów 600 lecia Łodzi. Dyrygował Kamil Gruszczyński.

O  16. 09.2023 – KONCERT w Wielkim Chórze Łodzian – 600 osób Śpiewało „Prząśniczką” na 600 lecie Łodzi. 

O 24.09.2023 Złote Pasmo oraz Nagroda Specjalna  za najlepiej wykonany utwór o tematyce ludowej w Lubuskim Święcie Pieśni – XI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej 

 

 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000235040

numer konta bankowego: 88 1020 3352 0000 1702 0085 0594

NIP: 726-21-45-513  REGON: 471653177
ul. Zamenhofa 32
90-547 Łódź

telefon kontaktowy:  514 096 421