baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

HEJ ZAGRAJCIE SIARCZYŚCIE - WIDOWISKO SŁUCHOWE W FILHARMONII ŁÓDZKIEJ.
Serdecznie zapraszamy  15 września 2019 roku o godzinie 17.00.
 

 

Serdecznie zapraszamy na widowisko słuchowe: Hej zagrajcie siarczyście, które odbędzie się 15.09.2019

o godzinie 17:00. 

 

Wydarzenie pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wykonawcy:

 

Mariusz Lewy – dyrygent / kierownictwo muzyczne

Soundsitive Studio

Chór dla (nie)opornych

Chór mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu

Chór mieszany Stowarzyszenia Śpiewaczego ,,Harmonia” w Łodzi

oraz zespół instrumentalny

Program:

Stanisław Moniuszko - "Straszny dwór"

 

 

Harmonogram prób HARMONII 

WIDOWISKO SŁUCHOWE „HEJ, ZAGRAJCIE SIARCZYŚCIE!”

 15 września w Filharmonii 

 

data

dzień tygodnia

godzina

głosy

Miejsce próby

30 08

piątek

16:00 – 17:30

w sekcjach

Filharmonia

18:00-19:30

Tutti

Filharmonia

03 09

wtorek

19:00 – 21:00

głosy żeńskie

HARMONIA

05 09

czwartek

19:00 – 21:00

Próba HARMONIA

06 09

piątek

18:30 – 21:00

głosy żeńskie

LUTNIA

07 09

sobota

17:00 -21:00

Tutti

Filharmonia

09 09

poniedziałek

18:00-21:00

Tutti

Filharmonia

10 09

wtorek

18:00-21:00

Tutti

Filharmonia

12 09

czwartek

19:00 – 21:00

Próba HARMONIA

13 09

piątek

18:30 – 21:00

Tutti

LUTNIA

14 09

sobota

17:00-21:00

Tutti

Filharmonia

15 09

niedziela

11:00-14:00

próba generalna

Filharmonia

17:00-20:00

koncert

Filharmonia

 

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki" - głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że w 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - "wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej".

"Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków" - czytamy w uchwale.

Jej autorzy przypominają, że Moniuszko był twórcą "Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni. "Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni" - napisali.

Zdaniem autorów uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki - "krew z krwi i kość z kości Polakiem".

"Jego wielkie opery takie jak ”Halka”, „Straszny dwór” dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości" - czytamy w uchwale.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą. Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: "Halka", "Straszny dwór" i "Paria". (PAP 20-07-2018).