baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

PRZYGOTOWANIA DO ROKU MONIUSZKOWSKIEGO.
Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.
 

 

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki" - głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że w 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - "wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej".

"Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków" - czytamy w uchwale.

Jej autorzy przypominają, że Moniuszko był twórcą "Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni. "Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni" - napisali.

Zdaniem autorów uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki - "krew z krwi i kość z kości Polakiem".

"Jego wielkie opery takie jak ”Halka”, „Straszny dwór” dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości" - czytamy w uchwale.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą. Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: "Halka", "Straszny dwór" i "Paria".

PAP
20-07-2018

Harmonogram prób HARMONII do Strasznego Dworu


Próby w Lutni (Łęczycka 2 Zgierz) od 18-30 do 20-30
Próby w Harmonii (Zamenhofa 32 Łódź) od 19 do 21:00
Próby w Filharmonii od 19:30 – 21:00


pon. 4 marca - Filharmonia Łódzka
wt. 19 marca - głosy męskie w Harmonii (Zamenhofa 32 Łódź)
pt. 22 marca - głosy żeńskie w Lutni (Łęczycka 2 Zgierz)
wt. 26 marca - głosy żeńskie w Harmonii (Zamenhofa 32 Łódź)
pt. 29 marca - głosy męskie w Lutni (Łęczycka 2 Zgierz)
wt. 2 kwietnia - Tutti w Harmonii
pt. 5 kwietnia - Tutti w Lutni
wt. 9 kwietnia - Tutti w Harmonii
pt. 12 kwietnia - Tutti w Lutni
wt. 16 kwietnia - Tutti w Harmonii
wt. 23 kwietnia - Tutti w Harmonii
pt. 26 kwietnia - Tutti w Lutni
sob. 27 kwietnia - chóry plus orkiestra w Filharmonii (termin zależny od dostępności Filharmonii)
niedz. 28 kwietnia - chóry plus orkiestra w Filharmonii (termin zależny od dostępności Filharmonii)
pon. 29 kwietnia - Tutti w Filharmonii
pon. 6 maja - Tutti w Filharmonii
sob. 11 maja - Tutti w Filharmonii (godzina zależna od dostępności Sali koncertowej)
niedz. 12 maja - próba generalna (godzina zależna od dostępności Sali koncertowej)
- koncert 17:00