baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD.
Archikatedra - Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2019, godz. 18.00.
 

 

Serdecznie zapraszamy na tradycyjny

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD

w Archikatedrze w Łodzi, ul. Piotrkowska 265 w Święto Trzech Króli, 
w niedzielę 6 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00

w wykonaniu Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA

oraz występującego na nasze zaproszenie

Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA ze Zgierza.

 

Oba chóry prowadzone są przez Mariusza Lewego

 

 

 

W programie koncertu znajdą się kolędy z różnych epok i różnych stron świata. 

 

W wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA:  Ciro Dammicco, oprac. Jerzy Rachubiński  – Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się; Piotr Skarga - W żłobie leży;  oprac. Jerzy Rachubiński – Mizerna cicha; Stanisław Niewiadomski – Gdy się Chrystus rodzi; XV wieczna kolęda liryczna ze środkowej Anglii – Lullay, my Liking. Od bieżącego sezonu artystycznego chórem dyryguje Mariusz Lewy.

 

W wykonaniu  Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA ze Zgierza: Mykoła Łeontowicz - Szczedryk – ukraińska kolęda ludowa; XVII-wiczna polska kolęda – Jezus Malusieńki; Jan Maklakiewicz – Gdy śliczna Panna; William Shakespeare – Blow blow thau Winter Wind. Chórem dyryguje Mariusz Lewy.

 

 

W wykonaniu obu chórów: XIX-wieczna, kolęda z Małopolski Wschodniej - Do szopy, hej pasterze; kolęda ludowa z Podhala – Oj Maluśki; radość z przyjścia Chrystusa, skandynawska kolęda XVI-wieczna – Gaudate.